JETA E VDEKUR KULTURORE NË KAMENICË

Ndonëse të gjithë kandidatët për kryetar kanë bërë premtime megalomane në sferën e kulturës, aktualisht ‘jeta’ në këtë sektor është shuar tërësisht.

Ka vite që në sallën e teatrit nuk është bërë asnjë shfaqje poashtu edhe në kinema nuk është shfaqur asnjë film. Salla e teatrit përdoret për mbledhje e takime të partive politike, e mbledhjeve komemorative.

Ansamblet dhe grupet tjera kulturore në Komunën e Kamenicës, problemin më të madh e kanë mungesën e mjeteve financiare, të cilat do tu shërbenin për përgatitje profesionale dhe teknike si dhe për pjesëmarrje në festivale dhe aktivitete të tjera, me të cilat merren si ansamble në përgjithësi.

Komuna e Kamenicës në përgjigjet e tyre kanë thënë se janë munduar që t’i mbështesin dhe shifra mesatare vjetore në 4 vjeçarin e fundit sillet rreth 5000 euro

гис-технологии
ткани для вышивания